SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Protokoll 2018-04-12

ProtokollPosted by Calle 2018-05-02 09:32


Protokoll 2018-01-23

ProtokollPosted by Calle 2018-02-05 21:50


Julpysseltipsrundan

AktiviteterPosted by Calle 2017-12-19 00:39
Årets tipsrunda, frågor och svar; vem som vann meddelas på skolavslutningen.
Rätt rad: 1-2, 2-X, 3-2, 4-2, 5-X, 6-X, 7-X, 8-2, 9-X, 10-1, 11-X & 12-X

Protokoll 2017-11-16

ProtokollPosted by Calle 2017-11-26 22:06


Protokoll 2017-10-03

ProtokollPosted by Calle 2017-10-17 02:28


Protokoll 2017-09-13

ProtokollPosted by Calle 2017-10-03 13:08


Protokoll årsmöte 2017-09-13

ProtokollPosted by Calle 2017-10-03 13:06


Förtroendevalda 2017/2018

StyrelsePosted by Calle 2017-09-18 23:54

Styrelse för verksamhetsåret 2017/2018

Ordförande: Ludvig Langéen (Klass F) ludvig.langeen@svarteskolan.se

Vice ordf: Mattias Olsson (klass 3) mattias.olsson@svarteskolan.se

Sekr
: Anki Axrup (klass 6 blå) anki.axrup@svarteskolan.se

Kassör: Calle Ekberg (klass 1 + 5) calle.ekberg@svarteskolan.se

Ledamöter
:
Carolina Jönsson (klass F + 2) carolina.jonsson@svarteskolan.se
Cecilia Jörgensen (klass F + 2) cecilia.jorgensen@svarteskolan.se
Jeannette Johnsson (Klasss 1 + 6 röd) jeannette.johnsson@svarteskolan.se

Suppleanter:
Anki Axrup (klass 6 blå) anki.axrup@svarteskolan.se

Revisorer och valberedning verksamhetsåret 2017/2018

Revisor:
Jenny Graflind (klass 1 + 4) jenny.graflind@svarteskolan.se

Revisorsupp:
Sara Dahl (Klass 5) sara.dahl@svarteskolan.se

Valberedning:
Agneta Borgström (Klass 3 + 6 röd) agneta.borgstrom@svarteskolan.se
Natalie Schultz (Klass F) natalie.shultz@svarteskolan.se

Next »