SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Julpyssel och tipspromenad

AktiviteterPosted by Calle 2016-12-19 23:48

Summering av julpysslet och tipspromenaden den 6/12

Tack alla som skänkte priser till lotteriet på julpysslet och tack alla ni som köpte lotter. Som vanligt går de intjänade pengarna tillbaka eleverna på olika sätt. Våra fasta kostnader är några hundralappar för bank och hemsida respektive per år.

Som vinst i tipspromenaden brukar vi ju dela ut "biocheck", så också i år även om de nuförtiden är i plaskortsformat.

Årets tipsrunda hade tolv frågor som skulle vara utmanande men roliga för alla barn som vuxna var det tänkt. Vi fick in många tips men ingen hade alla rätt så då kanske det var svårt i alla fall, men intressant att av de fyra tips som hade nio rätt var det olika rätta rader på alla så inga frågor var "omöjliga", tipparna var duktiga helt enkelt.
Mellan de fyra topptipparna fick utslagsfrågan avgöra. I lådan med skumtomtar fanns 111 tomtar och närmast var Ina, Clara och Niara. (Klass 2?) som svarade 100, ni vinner presentkort på SF-bio för 300:- att dela på. Grattis!

Nio rätt hade också, och lika många tomtar, alltså delad andraplats;
Disa & Viola, 72 tomtar
Tindra, 72 tomtar
Adam, Wilmer, Ester och Nicole, 72 tomtar

Bra jobbat allihop som gjorde ett försök på tipsrundan.

Rätt tipsrad: 2, 2, 2, 2, X, 1, X, X, X, 2, 1 och X. (på fråga 10 gavs rätt för både 1 & 2) se själv...

önskar Föräldraföreningen
Årsmöte 14/9

AktiviteterPosted by Webmaster 2016-08-18 13:40

Alla medlemmar och andra intresserade kallas härmed till

Årsmöte för Svarteskolans Föräldraförening.

Tid: 14/9 18.30

Plats: Svarteskolan, Lärarrummet

DAGORDNING

1 Val av
1.1 Mötesordförande
1.2 Sekreterare
1.3 2 justeringsmän, tillika rösträknare

2 Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

3 Fastställande av dagordning

4 Föredragning av:
4.1 Styrelsens verksamhetsberättelse
4.2 Revisorernas berättelse

5 Frågan om ansvarsfrihet av styrelsen

6 Behandling av inkomna förslag från styrelsen och medlemmarna (måste vara inlämnade skriftligt minst en vecka före årsmötet)

7 Fastställande av föreningens arbetsplan och budget för kommande verksamhetsår

8 Fastställande av årsavgift

9 Val av styrelse
9.1 Ordförande (1år)
9.2 Övriga ledamöter (2år)
9.3 Suppleanter (1år)

10 Val av
10.1 Revisor
10.2 Revisorsuppleant

11 Val av ordförande och 1 ledamot i föreningens valberedning

12 Övriga frågorNästa möte

AktiviteterPosted by Calle 2015-02-03 13:28
Föräldraföreningen träffas 18:30 10/2 i lärarrummet. Välkommen, förälder, lärare och styrelse.

Julpysslet

AktiviteterPosted by Calle 2014-12-04 15:17

Föräldraföreningen vill tacka för trevligt julpyssel och framför allt för alla priser som skänkts till vårt lotteri.

Lotteriet i sin tur inbringade en hel del pengar som gör en god grundplåt för vår verksamhet. Vi jobbar naturligtvis ideellt så den ekonomiska delen av Svarteskolans Föräldraförening handlar framför allt om att kunna bidra med det lite roliga eller lyxiga för eleverna i skolan. Till exempel aktivitetsdagen i inledningen av höstterminen.

En annan del av föreningens verksamhet är att verka mellan skola och familjer. Välkommen på våra möten. Engagera dig gärna!

Tack igen/StyrelsenMöten i höst

AktiviteterPosted by Webmaster 2014-10-27 18:07
Följande möten är planerade för hösten:

27/10 kl 18.30
25/11 kl 18.30

Plats: Lärarrummet, stora skolan.

Alla intresserade är som vanligt välkommna!

Brännboll & Vklass 11/9

AktiviteterPosted by Webmaster 2014-09-10 19:55
Den traditionsenliga brännbollsturneringen för alla barn och föräldrar går av stapeln på torsdag kl 17.30 - 19.30 på fotbollsplanen vid skolan.

Kom hela familjen och spela och ha trevligt!

Vi serverar varmkorv och kaffe!

Under turneringen har skolan flera korta informationspass (ca 20 min) om hur Vklass fungerar och används. Passa på och ta reda hur man får mest nytta av det nya verktyget!

Välkomna!
/StyrelsenMöte 26/8 kl 18.30

AktiviteterPosted by Webmaster 2014-08-26 13:02
Reflektion om året som gått och visioner om året som kommer, som vanligt dialog med rektorn. Alla intresserade är välkomna, 18.30 i personalrummet nere på stora skolan, mötet tar en timme, möjlighet för allmänt prat efteråt. Vi ses där!

Välkommna!

Årsmöte 24/9

AktiviteterPosted by Webmaster 2014-06-30 17:21

Alla medlemmar och andra intresserade kallas härmed till

Årsmöte för Svarteskolans Föräldraförening.

Tid: 24/9 18.30

Plats: Svarteskolan

DAGORDNING
1 Mötets öppnade
2 Val av:
2.1 Mötesordförande
2.2 Mötessekreterare
2.3 2 justeringsmän
3 Mötets utlysande och fastställande av dagordning
4 Föredragning av
4.1 Styrelsens verksamhetsberättelse
4.2 Revisorernas berättelse
5 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
6 Behandling av inkomna förslag från styrelsen och
medlemmarna (måste lämnas senast 14 dagar före årsmötet)
7 Fastställande av föreningens verksamhetsplan och
budget för kommande verksamhetsår
8 Fastställande av årsavgift
9 Val av styrelse
9.1 Ordförande (1år)
9.2 Ledamöter 2år
9.3 Suppleanter 2år
10 Val av revisorer
10.1 Revisor 1år
10.2 Revisorsuppleant 1år
11 Val av valberedning
11.1 Valberedning ordförande 1år
11.2 Valberedning ledamot 1 år
12 Mötets avslutande

Styrelsen föreslår att stadgarna justeras på en rad punkter. Dels behöver en del paragrafer anpassas så de stämmer bättre med aktuella förhållanden dels är det bättre om suppleanterna väljs på ett år i stället för två.
Om årsmötet antar de nya stadgarna behöver de beslutas igen på ett föreningsmöte minst två månader efter årsmötet för att ändringen ska gälla.
Förslaget på ny stadgar finns här:Next »