SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Årsmöte 24/9

AktiviteterPosted by Webmaster 2014-06-30 17:21

Alla medlemmar och andra intresserade kallas härmed till

Årsmöte för Svarteskolans Föräldraförening.

Tid: 24/9 18.30

Plats: Svarteskolan

DAGORDNING
1 Mötets öppnade
2 Val av:
2.1 Mötesordförande
2.2 Mötessekreterare
2.3 2 justeringsmän
3 Mötets utlysande och fastställande av dagordning
4 Föredragning av
4.1 Styrelsens verksamhetsberättelse
4.2 Revisorernas berättelse
5 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
6 Behandling av inkomna förslag från styrelsen och
medlemmarna (måste lämnas senast 14 dagar före årsmötet)
7 Fastställande av föreningens verksamhetsplan och
budget för kommande verksamhetsår
8 Fastställande av årsavgift
9 Val av styrelse
9.1 Ordförande (1år)
9.2 Ledamöter 2år
9.3 Suppleanter 2år
10 Val av revisorer
10.1 Revisor 1år
10.2 Revisorsuppleant 1år
11 Val av valberedning
11.1 Valberedning ordförande 1år
11.2 Valberedning ledamot 1 år
12 Mötets avslutande

Styrelsen föreslår att stadgarna justeras på en rad punkter. Dels behöver en del paragrafer anpassas så de stämmer bättre med aktuella förhållanden dels är det bättre om suppleanterna väljs på ett år i stället för två.
Om årsmötet antar de nya stadgarna behöver de beslutas igen på ett föreningsmöte minst två månader efter årsmötet för att ändringen ska gälla.
Förslaget på ny stadgar finns här:Mötestider läsåret 2013/14

AktiviteterPosted by Webmaster 2013-10-09 12:05

Föräldraföreningens möten under läsåret 2013/14 kommer att vara:

17/10 kl 18:30
19/11 kl 18:30
16/1 kl 18:30
12/3 kl 18:30 (OBS! Ändrad tid!!!)
22/4 kl 18:30

Plats är Svarteskolans studiehall (stora skolan).

Mötena är på högst en timme!
Vanligen är Henrik, vår rektor, med på mötena. Både för att informera oss och för att få information och synpunkter från oss.

Alla är välkomna! Ingen föranmälan eller medlemskap behövs!Årsmöte 17/9 kl 18.30

AktiviteterPosted by Webmaster 2013-09-10 23:39

Välkommen på föräldraföreningens årsmöte tisdagen 17/9 kl 18:30!
Plats: Studiehallen, stora skolan.

Alla är varmt välkomna!

/Styrelsen

Brännboll 17:30 torsdag 29/8

AktiviteterPosted by Calle 2013-08-26 08:06
Hej där, nu är terminen igång och alla har förmodligen fullt av aktiviteter. I alla fall mer än under sommarlov och semester.

Föräldraföreningens Brännbollskväll brukar vara omtyckt och den är också en trevlig chans att träffa nya och gamla barn, lärare och familjer, så kläm in en aktivitet till.För mer information; håll utkik efter affischen på bland annat skolan. I korta drag gäller att brännboll från 17:30 på gräsplanen vid skolan, det finns grillad korv och dryck till försäljning.

Välkomna hälsar Föräldraföreningen.

Bokloppis 23 maj

AktiviteterPosted by Webmaster 2013-05-24 16:00

Föräldraföreningen vill tacka alla som skänkt böcker och alla som kom och fyndade på bokloppisen den 23 maj i skolans matsal.

Bokloppisen gav ett överskott på nästan 1500:- som oavkortat går till Matildafonden!

De böcker som blev över kommer att säljas vid våra andra arrangemang nästa läsår.

Möte med visning 15/11

AktiviteterPosted by Webmaster 2012-11-07 17:41

Välkomna till vårt föreningsmöte torsdag 15 november kl 18:30. Platsen är nya lärarrummet i stora skolan.

Som vanligt kommer information från rektor om vad som händer på skolan. Vi ska också diskutera den traditionsenliga julpysselaktiviteten på skolan i december. Dessutom ska vi slutligt besluta om namnbytet från ”Svarteskolans Hem och Skola-förening” till ”Svarteskolans Föräldraförening. En rapport från läget i Matilda-fonden kommer också.

Men först kommer vi att ha en rundvandring i den nybyggda delen av skolan! Matsalen, kontor och förskolan är ju nu färdigbyggda. Matsalen och kontoren har börjat användas och förskolan startar denna vecka.

Visningen kommer att ta ca en halvtimme sedan fortsätter vi med mötet i max en timme.

Alla är som vanligt hjärtligt välkomna! Ingen föranmälan behövs! Kom och titta på det nya!

/Styrelsen

Brännbollen 27/9 inställd

AktiviteterPosted by Webmaster 2012-09-27 11:50

Vädret gör att att vi tyvärr måste ställa in brännbollsturneringen 27/9smiley

Och nu blir det bara mörkare om kvällarna, så vi försöker igen i vår!

Innan dess satsar vi på skolans julpyssel i december. Då blir det lotteri med de fina vinster ni skänkt. Mer info kommer!

/Styrelsen

PS Vi tar gärna emot fler lotterivinster! Lämna till klassläraren eller till fritids.

Brännbollsturnering 27/9

AktiviteterPosted by Webmaster 2012-09-12 09:18

Vår traditionsenliga brännbollsturnering går av stapeln 27/9 på fotbollssplanen.

Grillen är i gång från kl 17:30. Kom och ät en korv och ta en kopp kaffe! Lotteri!

Spelet börjar kl 18.00 och vi räknar vara klara ca 19:30.

Alla (elever, föräldrar, syskon, lärare, personal mm) är hjärtligt välkommna!

« PreviousNext »