SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Årsmöte

InfoPosted by Calle 2017-08-16 10:50
Kallelse till Svarteskolans Föräldraförenings Årsmöte

Alla medlemmar välkomna (medlemsavgift kan lösas på plats)

13/9 18:30 Lärarrummet (alternativt matsalen)

Välkomna /StyrelsenÄndrad dag på marsmötet!

InfoPosted by Webmaster 2014-03-10 10:18

Vårt möte i mars är tidigarelagt en dag till: onsdagen 12/3 kl 18.30.

Platsen är som förut Studiehallen i stora skolan (eller möjligen lärarrummet om vi inte blir så många).

Medlemsavgift 2013/14

InfoPosted by Webmaster 2013-09-17 22:32

Dags för årets medlemsavgift!

Den är oförändrat 100 kr per familj (oavsett antal barn) och går oavkortat till Matildafonden dvs till våra barn.

Läs mer här:

Nytt namn

InfoPosted by Webmaster 2012-09-12 19:51

Vi håller precis på att byta namn från ”Svarte Hem & Skola” till "Svarteskolans föräldraförening". Vi gör samma saker som förut men eftersom vi inte tillhör någon riksorganisation (och aldrig har gjort) vill vi göra det tydligt genom att ändra namnet.

Vi byter också logga och webbadress till: www.svarteskolan.se