SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Protokoll 2017-10-03Protokoll

Posted by Calle 2017-10-17 02:28Protokoll 2017-09-13Protokoll

Posted by Calle 2017-10-03 13:08Protokoll årsmöte 2017-09-13Protokoll

Posted by Calle 2017-10-03 13:06Förtroendevalda 2017/2018Styrelse

Posted by Calle 2017-09-18 23:54

Styrelse för verksamhetsåret 2017/2018

Ordförande: Ludvig Langéen (Klass F) ludvig.langeen@svarteskolan.se

Vice ordf: Mattias Olsson (klass 3) mattias.olsson@svarteskolan.se

Sekr
: Anki Axrup (klass 6 blå) anki.axrup@svarteskolan.se

Kassör: Calle Ekberg (klass 1 + 5) calle.ekberg@svarteskolan.se

Ledamöter
:
Carolina Jönsson (klass F + 2) carolina.jonsson@svarteskolan.se
Cecilia Jörgensen (klass F + 2) cecilia.jorgensen@svarteskolan.se
Jeannette Johnsson (Klasss 1 + 6 röd) jeannette.johnsson@svarteskolan.se

Suppleanter:
Anki Axrup (klass 6 blå) anki.axrup@svarteskolan.se

Revisorer och valberedning verksamhetsåret 2017/2018

Revisor:
Jenny Graflind (klass 1 + 4) jenny.graflind@svarteskolan.se

Revisorsupp:
Sara Dahl (Klass 5) sara.dahl@svarteskolan.se

Valberedning:
Agneta Borgström (Klass 3 + 6 röd) agneta.borgstrom@svarteskolan.se
Natalie Schultz (Klass F) natalie.shultz@svarteskolan.se

ÅrsmöteInfo

Posted by Calle 2017-08-16 10:50

Kallelse till Svarteskolans Föräldraförenings Årsmöte

Alla medlemmar välkomna (medlemsavgift kan lösas på plats)

13/9 18:30 Lärarrummet (alternativt matsalen)

Välkomna /StyrelsenProtokoll 2017-05-10Protokoll

Posted by Calle 2017-06-13 23:30Protokoll 2017-04-04Protokoll

Posted by Calle 2017-04-26 22:41Protokoll 2017-02-16Protokoll

Posted by Calle 2017-03-20 23:44