SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Protokoll 2016-11-23

ProtokollPosted by Calle 2017-01-09 01:19


Julpyssel och tipspromenad

AktiviteterPosted by Calle 2016-12-19 23:48

Summering av julpysslet och tipspromenaden den 6/12

Tack alla som skänkte priser till lotteriet på julpysslet och tack alla ni som köpte lotter. Som vanligt går de intjänade pengarna tillbaka eleverna på olika sätt. Våra fasta kostnader är några hundralappar för bank och hemsida respektive per år.

Som vinst i tipspromenaden brukar vi ju dela ut "biocheck", så också i år även om de nuförtiden är i plaskortsformat.

Årets tipsrunda hade tolv frågor som skulle vara utmanande men roliga för alla barn som vuxna var det tänkt. Vi fick in många tips men ingen hade alla rätt så då kanske det var svårt i alla fall, men intressant att av de fyra tips som hade nio rätt var det olika rätta rader på alla så inga frågor var "omöjliga", tipparna var duktiga helt enkelt.
Mellan de fyra topptipparna fick utslagsfrågan avgöra. I lådan med skumtomtar fanns 111 tomtar och närmast var Ina, Clara och Niara. (Klass 2?) som svarade 100, ni vinner presentkort på SF-bio för 300:- att dela på. Grattis!

Nio rätt hade också, och lika många tomtar, alltså delad andraplats;
Disa & Viola, 72 tomtar
Tindra, 72 tomtar
Adam, Wilmer, Ester och Nicole, 72 tomtar

Bra jobbat allihop som gjorde ett försök på tipsrundan.

Rätt tipsrad: 2, 2, 2, 2, X, 1, X, X, X, 2, 1 och X. (på fråga 10 gavs rätt för både 1 & 2) se själv...

önskar Föräldraföreningen
Stadgar

ArkivPosted by Webmaster 2016-10-20 14:48
Svarteskolans föräldraförenings stadgar 2014-09-24


Protokoll 2016-09-16

ProtokollPosted by Calle 2016-09-20 09:30


Protokoll årsmöte 2016-09-16

ProtokollPosted by Calle 2016-09-20 09:30


Styrelse 16/17

StyrelsePosted by Webmaster 2016-09-14 21:03

Styrelse för verksamhetsåret 2016/17

Ordförande: Camilla Ahlin Nilsson (klass 2 & 5 blå) camilla.nilsson@svarteskolan.se

Vice ordf: Mattias Olsson (klass 2) mattias.olsson@svarteskolan.se

Sekr
: Anki Axrup (klass 5 blå) anki.axrup@svarteskolan.se

Kassör: Calle Ekberg (klass F + 4 + 6) calle.ekberg@svarteskolan.se

Ledamöter
:
Carolina Jönsson (klass 1) carolina.jonsson@svarteskolan.se
Agneta Borgström (klass 2 + 5 röd) agneta.borgstrom@svarteskolan.se

Suppleanter
:
Kristin Persson (klass 3) kristin.persson@svarteskolan.se
Jenny Graflind (klass F + 3) jenny.graflind@svarteskolan.se
Cecilia Jörgensen (klass 1) cecilia.jorgensen@svarteskolan.se

Revisor:
Patrik Karlsson (klass 3) patrik.karlsson@svarteskolan.se

Revisorsupp:
Allan Lundbladh (klass 1 + 4) allan.lundbladh@svarteskolan.se

Valberedning:
Carolina Jönsson (klass 1) carolina.jonsson@svarteskolan.se
Sebastian Jönsson (klass 1) sebastian.jonsson@svarteskolan.seÅrsmöte 14/9

AktiviteterPosted by Webmaster 2016-08-18 13:40

Alla medlemmar och andra intresserade kallas härmed till

Årsmöte för Svarteskolans Föräldraförening.

Tid: 14/9 18.30

Plats: Svarteskolan, Lärarrummet

DAGORDNING

1 Val av
1.1 Mötesordförande
1.2 Sekreterare
1.3 2 justeringsmän, tillika rösträknare

2 Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

3 Fastställande av dagordning

4 Föredragning av:
4.1 Styrelsens verksamhetsberättelse
4.2 Revisorernas berättelse

5 Frågan om ansvarsfrihet av styrelsen

6 Behandling av inkomna förslag från styrelsen och medlemmarna (måste vara inlämnade skriftligt minst en vecka före årsmötet)

7 Fastställande av föreningens arbetsplan och budget för kommande verksamhetsår

8 Fastställande av årsavgift

9 Val av styrelse
9.1 Ordförande (1år)
9.2 Övriga ledamöter (2år)
9.3 Suppleanter (1år)

10 Val av
10.1 Revisor
10.2 Revisorsuppleant

11 Val av ordförande och 1 ledamot i föreningens valberedning

12 Övriga frågorProtokoll 2016-05-16

ProtokollPosted by Calle 2016-08-17 00:23


« PreviousNext »