SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Årsmöte

AktiviteterPosted by Webmaster 2012-09-12 09:12

Årsmöte 11/9 på Lärarrummet i Stora skolan.

Vi ska välja styrelse för 2012/13 och desutom kommer styrelsen att föreslå att vi byter namn till "Svarteskolans föräldraförening" eftersom vi inte tillhör Hem och Skola-organisationen.

Alla välkommna!

Kallelse:

Dagordning: