SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Årsmöte 17/9 kl 18.30

AktiviteterPosted by Webmaster 2013-09-10 23:39

Välkommen på föräldraföreningens årsmöte tisdagen 17/9 kl 18:30!
Plats: Studiehallen, stora skolan.

Alla är varmt välkomna!

/Styrelsen