SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Årsmötesprotokoll 17/9 -13

ProtokollPosted by Webmaster 2013-10-09 11:58
Här är protokollet från årsmötet 2013-09-17: