SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Mötestider läsåret 2013/14

AktiviteterPosted by Webmaster 2013-10-09 12:05

Föräldraföreningens möten under läsåret 2013/14 kommer att vara:

17/10 kl 18:30
19/11 kl 18:30
16/1 kl 18:30
12/3 kl 18:30 (OBS! Ändrad tid!!!)
22/4 kl 18:30

Plats är Svarteskolans studiehall (stora skolan).

Mötena är på högst en timme!
Vanligen är Henrik, vår rektor, med på mötena. Både för att informera oss och för att få information och synpunkter från oss.

Alla är välkomna! Ingen föranmälan eller medlemskap behövs!