SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Nytt namn

InfoPosted by Webmaster 2012-09-12 19:51

Vi håller precis på att byta namn från ”Svarte Hem & Skola” till "Svarteskolans föräldraförening". Vi gör samma saker som förut men eftersom vi inte tillhör någon riksorganisation (och aldrig har gjort) vill vi göra det tydligt genom att ändra namnet.

Vi byter också logga och webbadress till: www.svarteskolan.se