SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Julpysslet

AktiviteterPosted by Calle 2014-12-04 15:17

Föräldraföreningen vill tacka för trevligt julpyssel och framför allt för alla priser som skänkts till vårt lotteri.

Lotteriet i sin tur inbringade en hel del pengar som gör en god grundplåt för vår verksamhet. Vi jobbar naturligtvis ideellt så den ekonomiska delen av Svarteskolans Föräldraförening handlar framför allt om att kunna bidra med det lite roliga eller lyxiga för eleverna i skolan. Till exempel aktivitetsdagen i inledningen av höstterminen.

En annan del av föreningens verksamhet är att verka mellan skola och familjer. Välkommen på våra möten. Engagera dig gärna!

Tack igen/Styrelsen