SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Styrelse 16/17

StyrelsePosted by Webmaster 2016-09-14 21:03

Styrelse för verksamhetsåret 2016/17

Ordförande: Camilla Ahlin Nilsson (klass 2 & 5 blå) camilla.nilsson@svarteskolan.se

Vice ordf: Mattias Olsson (klass 2) mattias.olsson@svarteskolan.se

Sekr
: Anki Axrup (klass 5 blå) anki.axrup@svarteskolan.se

Kassör: Calle Ekberg (klass F + 4 + 6) calle.ekberg@svarteskolan.se

Ledamöter
:
Carolina Jönsson (klass 1) carolina.jonsson@svarteskolan.se
Agneta Borgström (klass 2 + 5 röd) agneta.borgstrom@svarteskolan.se

Suppleanter
:
Kristin Persson (klass 3) kristin.persson@svarteskolan.se
Jenny Graflind (klass F + 3) jenny.graflind@svarteskolan.se
Cecilia Jörgensen (klass 1) cecilia.jorgensen@svarteskolan.se

Revisor:
Patrik Karlsson (klass 3) patrik.karlsson@svarteskolan.se

Revisorsupp:
Allan Lundbladh (klass 1 + 4) allan.lundbladh@svarteskolan.se

Valberedning:
Carolina Jönsson (klass 1) carolina.jonsson@svarteskolan.se
Sebastian Jönsson (klass 1) sebastian.jonsson@svarteskolan.se