SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Julpysseltipsrundan

AktiviteterPosted by Calle 2017-12-19 00:39
Årets tipsrunda, frågor och svar; vem som vann meddelas på skolavslutningen.
Rätt rad: 1-2, 2-X, 3-2, 4-2, 5-X, 6-X, 7-X, 8-2, 9-X, 10-1, 11-X & 12-X