SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Möte med visning 15/11

AktiviteterPosted by Webmaster 2012-11-07 17:41

Välkomna till vårt föreningsmöte torsdag 15 november kl 18:30. Platsen är nya lärarrummet i stora skolan.

Som vanligt kommer information från rektor om vad som händer på skolan. Vi ska också diskutera den traditionsenliga julpysselaktiviteten på skolan i december. Dessutom ska vi slutligt besluta om namnbytet från ”Svarteskolans Hem och Skola-förening” till ”Svarteskolans Föräldraförening. En rapport från läget i Matilda-fonden kommer också.

Men först kommer vi att ha en rundvandring i den nybyggda delen av skolan! Matsalen, kontor och förskolan är ju nu färdigbyggda. Matsalen och kontoren har börjat användas och förskolan startar denna vecka.

Visningen kommer att ta ca en halvtimme sedan fortsätter vi med mötet i max en timme.

Alla är som vanligt hjärtligt välkomna! Ingen föranmälan behövs! Kom och titta på det nya!

/Styrelsen