SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Styrelse 2013/14

StyrelsePosted by Webmaster 2013-09-17 22:02

På årsmötet 17/9 valdes styrelse för verksamhetsåret 2013/14

Ordförande: Eva Sonesson (klass 2 röd) eva.sonesson@svarteskolan.se

Sekr: Anki Axrup (klass 2 blå & 5) anki.axrup@svarteskolan.se

Kassör: Calle Ekberg (Klass 1 & 3) calle.ekberg@svarteskolan.se
.
Ledamöter
:
Jeanette Johnsson (klass 2 röd & 4) jeanette.johnsson@svarteskolan.se
Camilla Ahlin Nilsson (klass 2 blå) camilla.nilsson@svarteskolan.se
.
Suppleanter
:

Ulrika Thuresson (klass 1) ulrika.thuresson@svarteskolan.se

Joakim Albertsson (klass 6) joakim.albertsson@svarteskolan.se

Gunilla Lindqvist (klass 3 & 5) gunilla.lindqvist@svarteskolan.se
.

Revisor: Ann-Sofie Kjellberg (klass 4 & 6) ann-sofie.kjellberg@svarteskolan.se

Revisorsupp: Claus Iversen (klass 5) claus.iversen@svarteskolan.se

Valberedning:

Niklas Ljungkvist (klass 2 röd & 4) niklas.ljungkvist@svarteskolan.se

Jakob Küster (klass 4 & 6) jakob.kuster@svarteskolan.se