SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Medlemsavgift 2013/14

InfoPosted by Webmaster 2013-09-17 22:32

Dags för årets medlemsavgift!

Den är oförändrat 100 kr per familj (oavsett antal barn) och går oavkortat till Matildafonden dvs till våra barn.

Läs mer här: