SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Ändrad dag på marsmötet!

InfoPosted by Webmaster 2014-03-10 10:18

Vårt möte i mars är tidigarelagt en dag till: onsdagen 12/3 kl 18.30.

Platsen är som förut Studiehallen i stora skolan (eller möjligen lärarrummet om vi inte blir så många).