SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Styrelse 14/15

StyrelsePosted by Webmaster 2014-09-25 17:13

På årsmötet 20/9 valdes styrelse för verksamhetsåret 2014/15

Ordförande: Eva Sonesson (klass 3 röd) eva.sonesson@svarteskolan.se

Sekr: Anki Axrup (klass 3 blå) anki.axrup@svarteskolan.se

Kassör: Calle Ekberg (Klass 2 & 4) calle.ekberg@svarteskolan.se

Ledamöter
:
Camilla Ahlin Nilsson (klass F & 3 blå) camilla.nilsson@svarteskolan.se
Mattias Olsson (klass F) mattias.olsson@svarteskolan.se

Suppleanter
:
Gunilla Lindqvist (klass 5) gunilla.lindqvist@svarteskolan.se

Revisor:
Ann-Sofie Kjellberg (klass 5) ann-sofie.kjellberg@svarteskolan.se

Revisorsupp:
Niklas Ljungkvist (klass 3 röd & 5) niklas.ljungkvist@svarteskolan.se

Valberedning:
Vakant, utses av styrelsen snarast