SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Möten i höst

AktiviteterPosted by Webmaster 2014-10-27 18:07
Följande möten är planerade för hösten:

27/10 kl 18.30
25/11 kl 18.30

Plats: Lärarrummet, stora skolan.

Alla intresserade är som vanligt välkommna!