SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

SVARTESKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Länkar till andra sidor av Svarte

Föräldraföreningens Facebook
Svarteskolans hemsida
Svarte Byalag

Styrelse 15/16

StyrelsePosted by Calle 2015-09-12 22:16

Styrelse för verksamhetsåret 2015/16

Tf ordförande: Camilla Ahlin Nilsson (klass 1 & 4 blå) camilla.nilsson@svarteskolan.se

Sekr: Anki Axrup (klass 4 blå) anki.axrup@svarteskolan.se

Kassör: Calle Ekberg (Klass 3 & 5) calle.ekberg@svarteskolan.se

Ledamöter
:
Carolina Jönsson (klass F) carolina.jonsson@svarteskolan.se
Mattias Olsson (klass 1) mattias.olsson@svarteskolan.se

Suppleanter
:
Kristin Persson (klass F + 6) kristin.persson@svarteskolan.se

Revisor:
Gunilla Lindqvist (klass 5) gunilla.lindqvist@svarteskolan.se

Revisorsupp:
Niklas Ljungkvist (klass 4 röd) niklas.ljungkvist@svarteskolan.se

Valberedning:
Carolina Jönsson (klass F) carolina.jonsson@svarteskolan.se